JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Beleidsplan

Vertrekkende vanuit de visie werd een beleidsplan uitgewerkt:

Gestructureerde werking:
 • visie
 • beleidsplan
 • draaiboek
 • huishoudelijk reglement
 • taakverdeling
  • werkgroepen
  • afspraken gemaakt in vergaderingen
 • vergadercultuur (beheerscomité/directiecomité/zorgcel/werkgroepen/...)
  • vergaderagenda
  • juridisch/administratieve onderwerpen
  • pedagogische onderwerpen
  • ...
  • voorbereiding
  • verslag
 • samenwerkingsovereenkomst
  • regelmatige evaluatie
 • samenwerking in bepaalde dossiers
  • vervanging korte afwezigheden
  • begroting scholengemeenschap
  • ...
 
Personeelsbeleid op elkaar afstemmen:
 • aanwerving personeel
  • competentieprofiel
  • sollicitatiegesprekken
  • sollicitantenbank
 • functioneren en evalueren
  • algemene afspraken
  • algemeen gedeelte functiebeschrijving
  • evaluatiereglement
  • gezamelijke documenten
 • gemeentelijke reglementering
  • arbeidsreglement
 • procedures
  • termijn kandidatuur benoeming in vast verband
  • uitwisselen van personeelsgegevens
  • bijkomende voorwaarden voor benoeming in vast verband
  • gezamelijke formulieren
 
Organisatie personeelsbestand op niveau scholengemeenschap:
 • omkadering: overzicht scholengemeenschap
  • puntenenveloppe zorg: verdeling
  • puntenenveloppen: samen te leggen punten
  • mutatie van personeelsleden
 • overzicht personeelsbestand scholengemeenschap
  • administratief programma
  • overzicht tijdelijk/TADD/vast
   • reaffectiecommissie
   • recht op TADD binnen scholengemeenschap
   • ...
 
Nascholing:
 • gezamelijke studiedag
 • uitwisselen van professionaliteit
  • hospiteren in andere scholen
 
Samenwerkingsplatform ten dienste van de directeuren, leraren en kinderen:
 • uitwisseling ervaringen en expertise
  • directiecomité/zorgcel/...
 • beleidsproblemen efficiënter aanpakken
  • directiecomité/beheerscomité/...
 • problemen met kinderen efficiënter aanpakken
  • zorgcel
 • pedagogische onderwerpen uitdiepen
  • directiecomité/zorgcel/werkgroep/...