JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Organogram

 

Beheerscomité: Afgevaardigden van de gemeentebesturen en directeurs van de scholen

TAKEN:

  • Dit comité bepaalt o.a. de missie, de strategische en operationele doelstellingen waarbinnen de SG werkt.

SAMENSTELLING:

  • 3 afgevaardigden per schoolbestuur.
  • De coördinerend directeur bereidt de vergadering voor en maakt het verslag.
 
CODI: Coördinerend directeur

TAKEN:

  • Zij coördineert de werking van de SG in overleg met de directies en de schoolbesturen.
  • Zij vertegenwoordigt de SG in externe overlegorganen.
  • Zij volgt de onderwijsregelgeving op.
 
O.C.S.G.: Onderhandelingscomité van de scholengemeenschap

TAKEN:

  • Het onderhandelingscomité is samengesteld uit leden van de schoolbesturen, de directies, de personeelsafvaardigingen van de verschillende scholen en de provinciale begeleiders van de verschillende vakbonden. De coördinerend directeur neemt deel aan het overleg als technisch adviseur.
  • Het onderhandelingscomité overlegt over de personeelsmaterie m.b.t. de SG zoals wettelijk bepaald. In het bijzonder wordt de aanwending van de middelen van de SG onderhandeld.