JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
Gestructureerde werking:
 • visie
 • beleidsplan
 • taakverdeling
  • werkgroepen
  • afspraken gemaakt in vergaderingen van de zorgcel/directiecomité/...
 • vergadercultuur (zorgcel/beheerscomité/directiecomité/werkgroepen/...)
  • vergaderagenda
   • zorggerelateerde onderwerpen
   • juridisch/administratieve onderwerpen
   • pedagogische onderwerpen
   • ...
  • voorbereiding
  • verslag
 • samenwerking in bepaalde dossiers
  • handelingsgericht werken
  • ...
 
De scholengemeenschap als samenwerkingsplatform ten dienste van het individuele zorgbeleid van de deelnemende scholen:
 • uitwisseling ervaringen en expertise
  • zorgcel/directiecomité/...
 • zorggerelateerde beleidsproblemen beter aanpakken
  • zorgcel/directiecomité/beheerscomité/...
 • problemen met kinderen efficiënter aanpakken
  • zorgcel
 • pedagogische onderwerpen uitdiepen
  • zorgcel/directiecomité/werkgroep/...
 • afspraken maken over de wijze waarop de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid aangewend (verdeeld) wordt
  • zorgcel/directiecomité/beheerscomité/...
 • in voorkomend geval: coördinatie zorginitiatieven op niveau van de scholengemeenschap
  • zorgcel/directiecomité/beheerscomité/...
 
De bevordering van de kleuterparticipatie via de zorgcel:
 • regelmatig agenderen van kleuterparticipatie op vergadering zorgcel
 • uitwisseling ervaringen en expertise rond kleuterparticipatie
 • problemen rond kleuterparticipatie beter aanpakken door samenwerking binnen de zorgcel
 • de zorgcoördinator, aangeduid als aanspreekpunt kleuterparticipatie voor de overheid, zetelt in de zorgcel
 
Opmerkingen:
 • De ondersteuning vanuit het samenwerkingsplatform gebeurt in principe subsidiair.
 • Diversiteit binnen de scholen moet blijven bestaan en is een verrijkende factor in de werking.
 • Het beleidsvoerend vermogen wordt nog versterkt doordat de scholengemeenschap zich nestelt in grotere netwerken (bv. regionaal directeurenplatform OVSG).
 • De scholengemeenschap evolueert naar een expertisecentrum, het meest nabije netwerk dat vragen beantwoordt van individuele leden.
 • De scholengemeenschap streeft naar innovatie door nieuwe zaken in een eerste fase te verkennen binnen het expertisecentrum van de scholengemeenschap.
 • De werking van de scholengemeenschap houdt rekening met de individuele draagkracht van de scholen.
 • Door samenwerking binnen de intergemeentelijke scholengemeenschap worden de gemeentescholen partners van elkaar ook buiten de gemeentegrenzen heen.